Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

Strona główna


MISJA

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny  oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur,  a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły.

WIZJA
Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, uczącą się, promującą wartości. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się wzajemnie. Uczymy kreatywności, samorządności i odpowiedzialności. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące.

Dzisiaj na tablicy

Rok szkolny 2023/2024

    Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2023/2024 życzymy wszystkim naszym Uczniom wytrwałości i zapału w podejmowaniu obowiązków szkolnych, wielu sukcesów oraz radości ze zdobywania wiedzy. Niech czas spędzony w szkole pozwoli na łączenie przyjemnego z pożytecznym.   
    Nauczycielom pragniemy życzyć satysfakcji płynącej z pracy z Uczniami, Pracownikom szkoły spokoju i wyrozumiałości, zaś wszystkim Rodzicom i Opiekunom życzymy cierpliwości oraz konsekwencji w wychowywaniu dzieci i młodzieży, a także licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.
Dyrekcja SP w Zebrzydowicach

 

 

 

 

Aktualności