Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Wywiadówki.

Serdecznie zapraszamy rodziców na wywiadówki, które odbędą się
16 stycznia 2019 r. 
o godzinie 16:00:

- kl. I-III SP ul. E. Orzeszkowej,

- kl. IV - VIII SP i 3 gimnazjum SP ul. J. Kochanowskiego.

Aktualności