Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Rekrutacja do kl. I

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie wraz z załącznikami 1,2,3 do 15 marca 2019r. 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie kandydata wraz z załącznikami 1,2,3,4 do 12 kwietnia 2019r. oraz załącznik 5 do 26 kwietnia 2019r.