Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Rekrutacja do kl. I

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie wraz z załącznikami 1,2,3 do 16 marca 2020r. 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie kandydata od 1 do 14 kwietnia 2020r. oraz załączniki 1,2,4, 5 do 29 kwietnia 2020r. Załącznik nr 3 wypełaniają osoby zainteresowane.