Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach w roku szkolnym 2020/2021


przew.  Kazimierz Żesławski
zast.  Aleksandra Handzel - Czyrnek
skarbnik Lucyna Feruga
sekr. Anna Tomala 

Numer konta:

09 8470 0001 2001 0034 0089 0001, na które można dokonywać darowizny na Radę Rodziców.