Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Bieg po zdrowie

W roku szkolnym 2018/2019 przystąpiliśmy do programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, który został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Program jest przeznaczony dla uczniów klas 4. Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e- papierosów. Zajęcia realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku dzieci. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej informacji o programie tutaj.