Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

Zdrowa rybka, skoczna żabka

 

logo zdrowa rybka skoczna żabka

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską za środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego

zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

 

 

Tytuł projektu: Zdrowa rybka, skoczna żabka- rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów poprzez udział w kółkach zainteresowań drogą do wzrostu aktywności społecznej na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia „Żabi kraj”.

Cele projektu:

  • Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej
  • Podniesienie aktywności i uatrakcyjnienie oferty kółek zainteresowań dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej związanych z ekologią, zdrowym trybem życia, tradycjami i dziedzictwem regionu, w tym z kulturą rybacką

Efekty:

Stworzenie bazy oraz warunków lokalowych do realizacji kółek zainteresowań w 4 szkołach na terenie Gminy Zebrzydowice oraz utworzenie klubu „Złota rybka” jako centrum społeczno – kulturalnego.

W szkołach podstawowych w Kaczycach, Kończycach Małych, Marklowicach Górnych realizowane będą: kółka artystyczno- ruchowe, kółka przyrodniczo- ekologiczne oraz kołka informatyczne.

W Zespole Szkół w Zebrzydowicach  realizowane będą: kółko artystyczno – ruchowe, kółko przyrodniczo – ekologiczne, kółko dziennikarskie, kółko informatyczne.

Klub „Złota rybka” w Zespole Szkół w Zebrzydowicach: promocja projektu oraz prezentacja działalności kół z poszczególnych szkół, centrum społeczno- kulturalne, w którym odbywać się będą spotkania z przedstawicielami koła wędkarskiego, przeprowadzane będą konkursy, imprezy okolicznościowe, miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów dzieci  pierwszego etapu kształcenia.

 

Artykuły