Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Zdrowa rybka, skoczna żabka

 

logo zdrowa rybka skoczna żabka

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

Zespół Szkół w Zebrzydowicach otrzymał dofinansowanie na realizację działań operacji pt. "Zdrowa rybka, skoczna żabka" - rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów poprze udział w kółkach zainteresowań drogą do wzrostu aktywności społecznej na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia "Żabi Kraj" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności zawartego w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013". 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia "Żabi Kraj" poprzez podniesienie aktywności i uatrakcyjnienie oferty kółek zainteresowań, głównie dla uczniów klas I -III szkoły podstawowej. Planuje się wyposażenie sal, zakup sprzętu multimedialnego i RTV oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć kółek zainteresowań związanych z ekologią, zdrowym trybem życia, tradycjami oraz kulturą rybacką. Projekt będzie realizowany w szkołach Gminy Zebrzydowice: Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych, Szkole Podstawowej w Kończycach Małych, Zespole Szkół w Kaczycach i Zespole Szkół w Zebrzydowicach.