Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Kontakt

Szkoła Podstawowa 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Zebrzydowicach

ul. J. Kochanowskiego 55
43 - 410 Zebrzydowice
tel. 32/4693 - 481 lub 32/4693 - 488 
sekretariat - wew. 32, dyrektor- wew. 31, wicedyrektor - wew. 33, pedagog- wew. 35, BASEN - wew. 34, odpis obiadów: wew. 44 

ul. E. Orzeszkowej 73 
43 - 410 Zebrzydowice
tel. 797410195

faks: 32/4693-488
e-mail: szebrz@gmail.com