Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach w roku szkolnym 2018/2019
 


przew.  Bernadeta Holik
zast.  Brygida Szczypka
skarbnik Brygoda Szostok
sekr. Anita Sobczak

 

 

 

Numer konta: 09 8470 0001 2001 0034 0089 0001, na które można dokonywać darowizny na Radę Rodziców. 

Artykuły