Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

Lekcje "Enter"

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Lekcja

Celem projektu jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania. W związku z czym podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się jak:

  • prowadzić lekcje, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom,
  • odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
  • korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  • urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  • tworzyć własne treści cyfrowe.