Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Projekt „Zdalna szkoła -Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 Nagłówek

Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach otrzymała z Gminy Zebrzydowice 15 laptopów z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów naszej Szkoły, którzy ze względu na brak takiego sprzętu nie mogli korzystać z zdalnego nauczania. Wsparcie możliwe było dzięki projektowi „Zdalna szkoła -Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.