Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Stołówka

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

Rodzice zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie za cały miesiąc z góry, do dnia 10 każdego miesiąca, za który wnoszona jest opłata.

 

Wrzesień 2019

Pełna odpłatność za obiady wynosi :   

56,00 zł 

 

Wpłat należy dokonać w terminie  od 02.09.19r. do 10.09.2019r.W tytule przelewu proszę podać : IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ!

  NUMER KONTA BANKOWEGO 

57 8470 0001 2001 0069 3547 0003

- NABYWCA: Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach 43-410 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 55


Informujemy, że od dnia 01.01.2017r. cena jednego obiadu w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach wynosi 3,50 zł.

 

 

Artykuły