Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Stołówka

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

Rodzice zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie za cały miesiąc z góry, do dnia 10 każdego miesiąca, za który wnoszona jest opłata.

Wpłat należy dokonać na podstawie otrzymanego ze szkoły kwitu informującego o należności za obiady w danym miesiącu. 

Marzec 2019
 
Pełna odpłatność za obiady wynosi :  73,50 zł     


Wpłat należy dokonać w terminie od od 01.03.19   do 10.03.2019

W tytule przelewu proszę podać : IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ!

  NUMER KONTA BANKOWEGO 

57 8470 0001 2001 0069 3547 0003

- NABYWCA: Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach 43-410 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 55


Informujemy, że od dnia 01.01.2017r. cena jednego obiadu w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach wynosi 3,50 zł.

 

Artykuły