Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Stołówka

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

Rodzice zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie za cały miesiąc z góry, do dnia 10 każdego miesiąca, za który wnoszona jest opłata.

Wpłat należy dokonać na podstawie otrzymanego ze szkoły kwitu informującego o należności za obiady w danym miesiącu. 

Czerwiec 2019
 

Pełna odpłatność za obiady wynosi :   

Klasy   I - VII     42,00 zł     

Klasy VIII i 3 gim      35,00 zł   

Wpłat należy dokonać w terminie  od 01.06.19   do 10.06.2019W tytule przelewu proszę podać : IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ!

  NUMER KONTA BANKOWEGO 

57 8470 0001 2001 0069 3547 0003

- NABYWCA: Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach 43-410 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 55


Informujemy, że od dnia 01.01.2017r. cena jednego obiadu w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach wynosi 3,50 zł.

 

 

Artykuły