Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Stołówka

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

Rodzice zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie za cały miesiąc z góry, do dnia 10 każdego miesiąca, za który wnoszona jest opłata.

Od dnia 01.01.2020r. cena jednego obiadu w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach wynosi 3,80 zł.

 

 

STYCZEŃ  2021    

           

klasy I - III          38,00

 

termin   wpłat  do  22.01.2021r.

 

 

Artykuły