Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Stołówka

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

Rodzice zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie za cały miesiąc z góry, do dnia 10 każdego miesiąca, za który wnoszona jest opłata.

Wpłat należy dokonać na podstawie otrzymanego ze szkoły kwitu informującego o należności za obiady w danym miesiącu. 

Maj 2019
 
Pełna odpłatność za obiady wynosi : 52,50 zł   
Uwaga!

Należność za maj: 20 dni x 3,50 = 70zł
70zł - 52,50 = 17,50
17,50: 3,50 = 5 dni czyli te 5 dni zostało odliczone (8, 9, 24, 25, 26 kwietnia).

W płatnościach za kwiecień zostało już zaplanowane, że obiadów nie będzie w czasie : rekolekcji, świąt i 3 dni dodatkowo wolnych - egzamin 8 klas ( od 10 - 23 kwietnia) - za te dni rodzice w kwietniu nie płacili. Pozostałe odpisy zostały indywidualnie uwzględnione.
Wpłat należy dokonać w terminie od

 01.05.19 do 10.05.2019W tytule przelewu proszę podać : IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ!

  NUMER KONTA BANKOWEGO 

57 8470 0001 2001 0069 3547 0003

- NABYWCA: Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach 43-410 Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 55


Informujemy, że od dnia 01.01.2017r. cena jednego obiadu w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach wynosi 3,50 zł.

 

Artykuły