Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Podsumowanie realizacji projektu "Zdrowa rybka, skoczna żabka"

 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską za środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego

zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

 

 

Zdrowa rybka, skoczna żabka”

Od listopada 2012 r. do grudnia 2018 r. w szkołach na terenie Gminy Zebrzydowice realizowany był projekt unijny „Zdrowa rybka, skoczna żabka”. 20 marca w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach odbyło się spotkanie „Klubu Złotej Rybki” zrzeszającego uczniów klas 1-3 pod hasłem „Z żabą Kumą tropimy wiosnę”.

 

W auli szkolnej oprócz dzieci realizujących projekt na zajęciach dodatkowych zebrali się zaproszeni goście: zastępca Wójta gminy P. Karol Sitek, prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj” P. Krzysztof Szymura, koordynator projektów związanych z LGR „Żabi Kraj” P. Natalia Wawrzyczek, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele prowadzący zajęcia projektowe.

W części oficjalnej podsumowano realizację projektu w formie prezentacji multimedialnej. Następnie uczniowie kółka teatralnego „Bajo” zaprezentowali inscenizację pt. „Wiosno, ach to ty?” , która była wprowadzeniem do tematyki zadań przyrodniczych, plastycznych, informatycznych, muzycznych i ruchowych przygotowanych dla dzieci do realizacji w drugiej części spotkania.

Dla wszystkich uczestników oraz gości przygotowano słodki poczęstunek. Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy oraz książki przyrodnicze.

Koordynator projektu: Lucyna Kondziołka