Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Konkurs plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”.

W listopadzie w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano dla uczniów klas 1-3 konkurs plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”. 

Wielu uczniów przygotowało piękne prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. Pomysłodawczynią konkursu była p. A. Herok.

Najlepsze prace zostały nagrodzone.