Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Konkurs plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”.

W listopadzie w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano dla uczniów klas 1-3 konkurs plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”. 

Celem konkursu było pielęgnowanie wartości patriotycznych, kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego wartościami, historią i tradycją oraz rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów.

 

Napłynęły 52 prace konkursowe. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością, pięknie przedstawiły temat wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. Przyznano cztery I miejsca, cztery II miejsca i pięć III miejsc. Osiemnastu uczniów zostało wyróżnionych.

 

Pomysłodawczynią konkursu była p. A. Herok.