Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Kółko teatralne „Bajo”

22 października uczniowie klas 1-3 uczestniczący w zajęciach kółka teatralnego „Bajo” przygotowali piękny montaż słowno-muzyczny z okazji niedawno obchodzonego Dnia Nauczyciela.