Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Bal karnawałowy w klasach 1-3

5 lutego uczniowie klas 1-3 mogli wziąć udział w tradycyjnym baliku karnawałowym.

 W związku z pandemią oraz obowiązującymi zasadami sanitarnymi każda klasa bawiła się w swojej sali lekcyjnej. Jak co roku dzieci zaprezentowały się w różnych kostiumach. Nie zabrakło tańców oraz zabaw ruchowych. Rada Rodziców zakupiła dla każdego ucznia słodki wafelek oraz napój. Dzieci bawiły się doskonale, chociaż bez kolegów i koleżanek z innych klas.