Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Ważne informacje

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne – rok 2020/2021

  Szanowni Rodzice,

 Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne (związane z    COVID-19) w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich wychowanków, pracowników i Rodziców, Rada Rodziców naszej szkoły postanowiła zrezygnować wzorem roku ubiegłego  z wyboru jednego ubezpieczyciela celem dokonania ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW Szkolne.

 Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa. W związku z tym chcemy pozostawić rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do ich oczekiwań, preferencji i potrzeb.

 

Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym momencie. Jako szkoła zalecamy zakup indywidualnego ubezpieczenia najpóźniej do 31 sierpnia z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. ofertę ubezpieczenia indywidualnego posiada między innymi Generali, pro-ama, axa, PZU, inter - risk.

 

 Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link ( Bezpieczny.pl, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń) umożliwiający Wam zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW z 10% zniżką wyłącznie na stronie

www.bezpieczny.pl/24077.

 

Zakupu można dokonać w dowolnym momencie przez cały rok. Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub od własnej wskazanej daty. Ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę na całym świecie przez cały rok po wykupieniu ubezpieczenia.

 

 

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

 Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące ukąszenia przez kleszcza -Łączne świadczenie do 1500 zł w każdym z wariantów. Dotyczy zwrotukosztów wizyty lekarskiej po ukąszeniu, badań na boreliozę, antybiotykoterapii. Zwrot na podstawie dokumentacji medycznej oraz faktury imiennej na dziecko.

 Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 –zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku odukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia.

 Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, w tym odbudowa zębów stałych wwyniku następstw nieszczęśliwych wypadków - bez żadnych podlimitów! Przykład: jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku uszkodzone zostaną zęby stałe, a ich odbudowa będzie kosztowała 4 tys. zł na podstawie faktur imiennych na poszkodowanego zwrócimy pełen poniesiony koszt do górnej granicy odpowiedzialności w danym wariancie. Limit do którego zwrócimy koszty jest odrębny dla każdego z wariantów i w najwyższym wariancie wynosi, aż 7 500 zł. Nie stosujemy żadnych podlimitów. Brak podlimitów dotyczy także zwrotu kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupów środków pomocniczych w wyniku