Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Programy i innowacje

PRZEDMIOT

 

AUTOR PROGRAMU

NAZWA PROGRAMU

 

WYDAWNICTWO

Edukacja wczesnoszkolna

 

Teresa Janicka-Panek

„Elementarz odkrywców” – program nauczanie-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

Nowa era

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej

Oxford

 Religia

Ks. dr T. Śmiech

W rodzinie dzieci Bożych

Jedność

PRZEDMIOT

 

AUTOR PROGRAMU

NAZWA PROGRAMU

 

WYDAWNICTWO

j. polski

 

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

GWO

j. angielski

 

Melani Ellis, Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego

w kl. IV - VIII

Oxford

j. niemiecki

 

Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej kl VII - VIII

PWN

Muzyka

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

P{rogram nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja Muzyki”

Nowa Era

Plastyka

 

Beata Mikukik

Program nauczania plastyki w klasach 4 -7 szkoły podstawowej

WSiP

historia

 

Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

Nowa Era

Przyroda

 

Jolanta Golanko

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Nowa Era

Geografia

 

Ewa Maria TUZ, Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Nowa Era

Biologia

 

Anna Zdziennicka

„Puls życia”. Program nauczania biologii w klasach 5 -8 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Chemia

 

T. Kulawik, M. Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Nowa Era

Fizyka

 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Julawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej-„Spotkania z fizyką”

Nowa Era

Matematyka

 

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017)

GWO

Informatyka

 

J. Polańczyk, D. Kiałka, K. Kiałka

Program nauczania „Informatyka Europejczyka”

Helion

Religia

 

Ks.  dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

„Odkrywamy Tajemnice Bożego świata”

Wyd. Jedność

Edukacja regionalna

Maria Branny

„Mój dom, mój region, moja ojczyzna”. Program nauczania edukacji regionalnej w szkole podstawowej.

 

Wychowanie do życia w rodzinie kl 

 

Teresa Król

 

„Wędując ku dorosłości”

Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów  szkoły podstawowej

 

Rubikon

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł

Program wychowania fizycznego dla ośmioklasowej szkoły podstawowej

Fosze

Technika

Urszula Białka

Technika. Program nauczania.

Operon

Wiedza o społeczeństwie

Barbara Furman

„Dziś i jutro”. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwie

Jarosław Słomka

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwie w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

Nowa Era

Doradztwo zawodowe

Alina Dziurkowska

Bożena Fronczek

Sebastian Głazinski

Edyta Kaczmarek

Aneta Karmowska

Renata Maciejczyk

Mariola Modelska

Halina Pasternacka

Anna Sowinska

Edyta Załoga

Program doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej

OREW