Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Klasa 4

Podręczniki dla klasy IV szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 

Przedmiot

autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczeń

wydawnictwo

Numer w  wykazie MEN

 

j. polski

A Łuczak, A, Murdzek, U Krzemieniewska-Pleban

Między nami. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

 

GWO

867/1/2017

 +ćwiczenia

j. angielski

Philipe Bawen, Denis Delaney, David Newbold

Team up Plus 1

 

Oxford

822/1/2017

 +ćwiczenia

muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

852/1/2017

 

plastyka

K. Stopczyk, B. Wenbart

Plastyka 4. Podręcznik

 

WSiP

 

779/1/2014

 

historia

B. Olszewska, H. Suchy-Fretsch, G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

 

877/1/2017

 

przyroda

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Nowa era

863/2017

+ćwiczenia 

matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka 4. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa

 

GWO

80/1/2017

 

+ćwiczenia 

informatyka

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

technika

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

religia

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek    

„Miejsca pełne BOGActw

wyd. Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12