Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Klasa 4

Podręczniki dla klasy IV szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 

przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

numer w wykazie

MEN

j. polski

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Język polski 6. Między nami. Podręcznik

GWO

867/1/2017

j. angielski

Sarah Phillips and Diana Anyakwo

Link dla kl. IV

 

Oxford

1089/1/2020

muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

852/1/2017

plastyka

Stanisław K. Stopczyk, B. Neubart

Plastyka 4. Podręcznik

 

WSiP

 

779/1/2017

historia

B. Olszewska, H. Suchy-Fretsch, G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

 

877/1/2020/z1

nowa edycja

przyroda

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

863/2019/z1


Nowa edycja

matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka 4. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa

 

GWO

80/1/2017

informatyka

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

technika

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

religia

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek    

„Miejsca pełne BOGActw”

wyd. Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12