Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Klasa 1

Wykaz podręczników dla klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 

przedmiot

 

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

numer w wykazie

MEN

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa 1

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

K. Bielenica, M. Bura,

M. Kwil, B Lankiewicz,

 

„Elementarz odkrywców” – podręcznik

„Elementarz odkrywców” – matematyka

„Elementarz odkrywców” – ćwiczenia (ed.polonist., przyr., społ.)

„Elementarz odkrywców” –ćwiczenia ( matematyka)

 

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

 

j. angielski

Klasa 1

M.SzpotowiczM.

Szulc-Kurpaska

„GoldSparks 1” – klasa 1 –

Oxford

783/12017

 

Religia

Klasa 1

E.Kondrat

D.Kurpiński

J.Snopek

Podręcznik „Żyjemy w Bożym świecie”

 

wyd. Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12