Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Podręczniki

Wykaz podręczników dla klas I – III szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 

przedmiot

 

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

wydawnictwo

numer w wykazie

MEN

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa 1

E. Hryszkiewicz, B. Stępień

K. Bielenica, M. Bura,

M. Kwil, B Lankiewicz,

 

„Elementarz odkrywców” – podręcznik

„Elementarz odkrywców” – matematyka

„Elementarz odkrywców” – ćwiczenia (ed.polonist., przyr., społ.)

„Elementarz odkrywców” –ćwiczenia ( matematyka)

 

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

 

Klasa 2

Barbara Stępień,

Ewa Hryszkiewicz,

Joanna Winiecka-Nowak

 

„Elementarz odkrywców” – podręcznik

„Elementarz odkrywców” – matematyka

„Elementarz odkrywców” – ćwiczenia (ed.polonist., przyr., społ.)

„Elementarz odkrywców” –ćwiczenia ( matematyka)

 

 

 

MEN

 

Nowa Era

 

 

 

790/3/2018

790/4/2018

 

Klasa 3

M.Lorek

 

 

J.Faliszewska, G.Lech

 

A.Opala, I.Parlicka

 

- „Nasza szkoła” – podręcznik

- „Nasza szkoła” matematyka – podręcznik klasa 2

 

„Moje ćwiczenia kl. 3”

 

„Moje ćwiczenia kl. 3. Matematyka”

 

 

MEN

MEN

 

MAC

 

MAC

 

 

j. angielski

Klasa 1

M.SzpotowiczM.

Szulc-Kurpaska

„GoldSparks 1” – klasa 1 –

Oxford

783/12017

 

Klasa 2

M.SzpotowiczM.

Szulc-Kurpaska

„Super Sparks 2” – klasa 2 – podręcznik

Oxford

638/2/2014

 

Klasa 3

M.SzpotowiczM.

Szulc-Kurpaska

 

 

„Super Sparks 3”–  klasa 3 -podręcznik

 

 

 

Oxford

638/3/2014

 

 

 

 

 

 

Religia

Klasa 1

E.Kondrat

D.Kurpiński

J.Snopek

Podręcznik „Żyjemy w Bożym świecie”

 

wyd. Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12

 

Klasa 2

D.Kurpiński

J.Snopek

Podręcznik „Idziemy do Jezusa” 

 

wyd. Jedność

AZ-11-01/12-KI-3/12

 

Klasa 3

Red. Ks. J Kurpiński, E.

Kondrak

 

„Jezus jest z nami” podręcznik do religii kl. 3 szkoly

podstawowej

 

Wyd. Jedność

AZ-

13-01/12-KI-4/13

 

 

Podręczniki dla klasy IV szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 

Przedmiot

autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczeń

wydawnictwo

Numer w  wykazie MEN

 

j. polski

A Łuczak, A, Murdzek, U Krzemieniewska-Pleban

Między nami. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

 

GWO

867/1/2017

 

j. angielski

Philipe Bawen, Denis Delaney, David Newbold

Team up Plus 1

 

Oxford

822/1/2017

 

muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

852/1/2017

 

plastyka

K. Stopczyk, B. Wenbart

Plastyka 4. Podręcznik

 

WSiP

 

779/1/2014

 

historia

B. Olszewska, H. Suchy-Fretsch, G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

 

877/1/2017

 

przyroda

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Nowa era

863/2017

 

matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka 4. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa

 

GWO

80/1/2017

 

 

informatyka

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

technika

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

religia

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek    

„Miejsca pełne BOGActw

wyd. Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

 

 

 

 

Podręczniki dla klasy V szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

Numer w

 

Przedmiot

autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczeń

wydawnictwo

wykazie

 

 

 

 

 

MEN

 

 

 

 

 

 

 

J. polski

A Łuczak, A, Murdzek,

Między nami. Podręcznik dla klasy piątej

szkoły podstawowej 

GWO

867/2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia

 

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” – podręcznik

wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

877/2/2018

 

 

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-

Fertsch

 

„Wczoraj i dziś”

wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philipe Bawen, Denis Delaney, David Newbold

Team up plus 2

Oxford

800/2/2017

 

J. angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

Matematyka z plusem 5.

 

GWO

 

780/2/2018

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

 

 

 

 

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla piątej klasy szkoły podstawowej

 

Nowa Era

906/1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzyka

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

852/2/2018

 

 

 

 

 

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia. Klasa 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Nowa Era

844/1/2018

 

Biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska, Katarzyna Janus-Borkowska

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

WSiP

 

 

Plastyka

 

 

779/2/2018

 

Technika

 

  ------------------------

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Informatyka

Danuta Kiełka

Katarzyna Kiełka

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 5

Helion

876/2/2018

 

 

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Spotkania uBOGAcające - Podręcznik do religii

 

Jedność

AZ-22-02/12-KI-1/13

 

 

 

 

 

 

 

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podręczniki dla klasy VI szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

Numer w

 

Przedmiot

autor podręcznika

Tytuł podręcznika, ćwiczeń

wydawnictwo

wykazie

 

 

 

 

 

MEN

 

 

 

Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego,

kulturowego i językowego dla klasy VI szkoły

podstawowej + ćwiczenia

 

 

 

 

J. polski

Anna Klimowicz

wyd. Nowa Era

538/3/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wczoraj i dziś” – podręcznik

 

 

 

Historia

G. Wojciechowski

 

wyd. Nowa Era

443/3/2014

 

i społeczeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Philipe Bawen, Denis Delaney, David Newbold

Team up 3

 

Oxford

682/3/2014

 

J. angielski

 

 

 

 

M. Dobrowolska,

Matematyka 6. Podręcznik

Gdańskie

 

 

 

M. Jucewicz, M.

 

 

Matematyka

Wydawnictwo

340/3/2014

 

Karpińska, P.

 

 

Oświatowe

 

 

 

Zarzycki.

 

 

 

 

 

 

Przyroda

Marcin Braun,

Wojciech

Grajkowski, Marek

Więckowski

„Na tropach przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

Nowa Era

554/3/2014/2015

 

 

 

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

„I gra muzyka”. Podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły

podstawowej

Nowa Era

569/2012

 

Muzyka

 

 

 

 

Anita

Plastyka – podręcznik dla klas 4 -6 szkoły podstawowej

 

 

 

Plastyka

Przybyszewska –

wyd. Operon

439/2012

 

„Ciekawi świata” - kontynuacja