Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

MIESIĄC

WYDARZENIE

 

WRZESIEŃ

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 ( 2.09.2018)

- wywiadówki ( 18.09.2019)

PAŹDZIERNIK

- dyżur nauczycielski 16.00 – 18.00         (2.10.2019)

- dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 31.10.2019

LISTOPAD

– wywiadówki (13.11.2018)

GRUDZIEŃ

- termin wystawiania ocen przewidywanych na I półrocze – 9.12.2019

- dyżur nauczycielski 16.00 – 18.00 – informacja o ocenach przewidywanych (11.12.2019)

- koniec terminu zmieniania ocen na I półrocze – 20.12.2019

- zimowa przerwa świąteczna( 23.12.2019-31.12.2019)

STYCZEŃ

- dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – 2 – 3.01.2020

– zakończenie I półrocza - 10.01.2020

- ferie zimowe -13.01.- 26.01.2020

LUTY

- wywiadówka - (5.02.2020)

 

MARZEC

 

- dyżur nauczycielski – 4.03.2020

KWIECIEŃ

- dyżur nauczycielski ( 1.04.2020)

 - rekolekcje

- EGZAMIN KLAS 8- j.polski – 21.04.2020

- EGZAMIN KLAS 8- matematyka– 22.04.2020

- EGZAMIN KLAS 8 -  język obcy - 23.04.2020

- dodatkowe dni wolne dla uczniów klas 1-7 SP – 21 - 23.04.2020

– wiosenna przerwa świąteczna 9.04 – 14.04.2020

MAJ

- końcowy termin wystawienia przewidywanej oceny ( 19.05.2020)

- wywiadówka – informacja o ocenach przewidywanych (20.05.2020)

 

CZERWIEC

- dyżur nauczycielski (3.06.2020)

- koniec terminu zmieniania ocen na koniec roku – 9.06.2020

- komers –zakończenie klas VIII SP (24.06.2020)

– Boże Ciało – dzień wolny (11.06,2020)

- dodatkowy dzień wolny od zajęćdydaktycznych – 12.06.2020

- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 (26.06.2020)