Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Ubezpieczenie uczniów

Do pobrania informacje dotyczące:

- ubezpieczenia uczniów rok 2018/2019,

- warunków ubezpieczenia rok 2018/2019,

- likwidacji szkody  rok 2018/2019,