Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Orlik

 Uwaga!

Boisko wielofunkcyjne "Orlik" jest  już czynne. Proszę zapoznać się z nowymi procedurami:

  Procedura obowiązująca osoby korzystające z Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej

 im .K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach w czasie trwania epidemii COVID-19:

 

 1. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, u których nie są widoczne objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
 2. Wejście na obiekt możliwe będzie co 1,5 godziny licząc od godziny otwarcia "Orlika" - ostatnie wejście na 1,5 godziny przed zamknięciem
 3. Obowiązkiem pracownika obsługi jest zapewnienie półgodzinnych odstępów czasu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami osób.
 4. Na 30 minut przed godziną wejścia na obiekt organizuje się przerwę w celu dezynfekcji wyposażenia i sprzętu. Wtedy osoby kończące uprawianie sportu opuszczają obiekt aby umożliwić korzystanie z „Orlika” następnym użytkownikom.
 5. Podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,
 6.  Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płycie boiska uprawiających sport.
 7. Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
 8. Osoby uprawiające sport korzystają z własnego sprzętu sportowego. Wypożyczalnia sprzętu na "Orliku " jest nieczynna.
 9. Na obiekcie może znajdować się̨ maksymalnie 28 osób uprawiających sport- po 14 na każdym boisku. W tę liczbę nie wlicza się trenera oraz obsługi obiektu.
 10. Pracownicy obsługi obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.
 11. Przed wejściem i po wyjściu z  obiektu należy obowiązkowo  zdezynfekować́ ręce.
 12. Dla osób korzystających z obiektu wyznaczone są właściwe toalety.
 13. Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców).
 14. Po zakończonej grze należy opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z obiektu następnym użytkownikom.
 15. Rezerwacji dokonuje się z 3 dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 791968033.
 16. Na zakończenie dnia, po opuszczeniu obiektu przez uprawiających sport wyposażenie sportowe jest dezynfekowane.
 17. Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż pożarna 998

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie - infolinia na temat koronowirusa 502 281 673

Najbliższy szpital z oddziałem zakaźnym – Szpital Śląski w Cieszynie 33 854 92 00

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia korona wirusem 800 190 590

 

Z powodu nadal istniejącego zagrożenia zarażeniem koronawirusem, koniecznością przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu w naszej miejscowości i kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, apelujemy o przestrzeganie wszystkich  zasad i obostrzeń  związanych ze stanem epidemii.