Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Rocznica 4 czerwca 1989

Uczniowie naszej szkoły podczas lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie zapoznali się z wydarzeniami 4 czerwca 1989r., które zapoczątkowały upadek komunizmu w Polsce. 

Z tej okazji powstały liczne projekty edukacyjne oraz wystawa prac uczniów opowiadająca historię przemian. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli również film „Polskie drogi do wolności”, opowiadający historię walki „Solidarności” z ówczesnymi władzami PRL-u i dążenia do odzyskania wolnej Polski. Uczniowie przygotowali również audycję poświęconą tym wydarzeniom, aby młodzi ludzie pamiętali o bohaterach tamtych czasów.