Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Egzamin ósmoklasisty oraz gimnazjalny

W dniach 10,11,12 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny, a 15,16,17 kwietnia odbędzię się egzamin ósmoklasisty. Egzamin każdego dnia rozpocznie się o 9.00,  Uczniowie powinni przyjść do szkoły na godz. 8.00, aby zdążyli wylosować miejsca i przygotować się do egzaminu. 

Prosimy aby zdający zabrali ze sobą:

-legitymację szkolną,

-dwa czarne długopisy,

-linijkę (na egzamin z matematyki).

Przypominamy również o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, tablet, smartwatch itp.) oraz przyborów pomocniczych innych niż długopisy i linijka.