Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Informacje Dyrektora szkoły

Drodzy Rodzice!

 Od 08 kwietnia 2019r. w naszej szkole najprawdopodobniej rozpocznie się strajk pracowników. Siłą rzeczy nie będą mogły być zachowane standardy opieki nad uczniami na takim samym poziomie ,co zwykle. Nie będą odbywać się lekcje, nie będzie dyżurów na korytarzach,  zamknięty będzie budynek  C przy ulicy Orzeszkowej 73 – „stara szkoła”, nieczynna będzie kuchnia, świetlica, szatnia, biblioteka. Prosimy o zrozumienie sytuacji.

W związku z tym sugerujemy, aby wziąć pod uwagę powyższą informację i wspomóc dyrekcję w zapewnieniu jak najlepszej opieki nad uczniami w dniach protestu, np. poprzez zapewnienie dzieciom opieki w domu.

 W dniach 10, 11, 12 kwietnia planowany jest egzamin gimnazjalny. Wtedy też planowane były rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej według harmonogramu przekazanego Państwu na wywiadówkach:

kl. 5-8 od godz. 8.15 do ok. 9.30

kl.1-4 od godz. 10.00 do ok. 11.00

Natomiast w dniach 15, 16, 17 kwietnia planowany jest egzamin ósmoklasisty. Wtedy zaplanowane były rekolekcje dla uczniów gimnazjum od godz. 8.15 do ok. 12.00

 Uczniowie klas 1 – 7 szkoły podstawowej mają w czasie egzaminu  ósmoklasisty dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Tak jak przekazano na wywiadówce, w razie strajku, bliższe  informacje dotyczące rekolekcji  będą przekazane przez księdza w kościele.