Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wolne stanowisko pracy - konserwator

WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- konserwator

 

Forma zatrudnienia:

 

 • Stanowisko pracy: konserwator
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  – pełny etat
 • Praca w godzinach popołudniowych - 13.30 - 21.30
 • Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach, ul J. Kochanowskiego 55

 

Wymagania podstawowe dla kandydata:

 

 • Wykształcenie  min. zawodowe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku.
 • Umiejętności: wykonywanie drobnych prac remontowych.
 • Dyspozycyjność i mobilność czasowa.
 • Niekaralność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 

 • Obsługa i nadzór nad urządzeniami basenowymi w tym praca z chemią basenową.
 • Prace konserwatorskie i porządkowe na obiektach szkoły i w ich otoczeniu.
 • Wykonywanie drobnych prac remontowych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń cieplnych.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny i CV,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej z realizacją postępowania kwalifikacyjnego  w naborze na stanowisko konserwatora".
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • Kopie posiadanych świadectw pracy
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 • Inne dodatkowe dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 Termin składania dokumentów 21 marzec 2019r.