Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

WIDZIEĆ drugiego człowieka

        Od początku roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole działa wolontariat szkolny. W klasach młodszych pieczę nad wolontariuszami sprawują p. Katarzyna Chlebisz oraz p. Anna Stęchły- Holeksa, nad starszymi wolontariuszami, głównie z kl. 6d i klas ósmych- p. Katarzyna Dynek

        Młodzi wolontariusze podczas nauki w szkole chętnie podejmowali się różnych działań na rzecz innych. Najstarsi wspomogli bibliotekę szkolną podczas prac technicznych, poświęcając swój wolny czas. Zaangażowali się w także w uaktualnienie gazetek ściennych, szczególnie w przyziemiu szkoły. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wykonali własnoręcznie kartki z życzeniami, które wręczyli wszystkim pracownikom szkoły. Podczas nauki zdalnej na miarę warunków i możliwości również starali się nie zapominać o potrzebach drugiego człowieka. Część włączyła się w Międzynarodowy Dzień Tolerancji, przygotowując tematyczne plakaty.

        W grudniu wolontariusze naszej szkoły przystąpili do akcji MEN „Razem na Święta”. Wiedząc, że szczególnie w okresie bożonarodzeniowym wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości, młodsi wolontariusze z kl. I-III przygotowali pięknie wykonane kartki świąteczne z życzeniami dla emerytowanych nauczycieli naszej szkoły, które zostały przesłane pocztą. Zapewne było to miłe zaskoczenie dla niejednej z obdarowanych życzeniami osób. Działanie to z całą pewnością pozwoliło na umocnienie więzi międzypokoleniowej. W ramach akcji starsi wolontariusze natomiast zaskoczyli wielu swoją pomysłowością i kreatywnością, przygotowując różne ozdoby świąteczne, choinkowe dla bliskich, w tym także dla szkoły.

        Mając na uwadze kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka, wolontariusze, a także zaangażowani inni uczniowie, zbierają nakrętki, które przeznaczone są dla potrzebujących. Najważniejszym przesłaniem dla wolontariuszy jest: WIDZIEĆ drugiego człowieka. Chcemy być po prostu bezinteresownie pomocni!