Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Drodzy Rodzice i Nauczyciele!

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i izolacji oraz potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli powstała poradnia psychologiczno-pedagogiczna online „Zawsze jest jakieś wyjście” (www.zawszejestjakieswyjscie.pl).

Poradnia świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i pedagogiczną, oferuje indywidualne i grupowe formy pomocy. Zarejestrowanie się do portalu poradni online zapewnia dostęp do konsultacji, poradnictwa a także psychoterapii.
Osoby potrzebujące wsparcia, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć adekwatnego dla siebie specjalistę oraz zarezerwować termin konsultacji. Dodatkowo poradnia ma bazę wiedzy, w której są opublikowane artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć, która będzie na bieżąco aktualizowana (wg informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Cały czas bez ograniczeń działają również, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Można tam uzyskać wsparcie nie tylko diagnostyczne – placówki te prowadzą również terapię dzieci i młodzieży, wspierają rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej ZPPP w Cieszynie https://zppp.cieszyn.pl/.

Ponadto dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie i pomoc psychologiczną, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800-080-222 lub pod bezpłatny, całodobowy numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
Pod tymi numerami dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Na terenie naszej szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczną oferują pedagog i psycholog.
Pozdrawiam
Magdalena Horecka-Kuszmar, psycholog