Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Koncert pt. „Ta, co nie zginęła”

 12 października – klasy ósme oraz trzecie gimnazjalne w GOK wzięły udział w koncercie połączonym z recytacją wierszy patriotycznych pt. „Ta, co nie zginęła” przygotowany przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne.

Koncert realizowany jest w ramach projektu „Muzyka dla wszystkich” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł programu słowno – muzycznego nawiązywał do najsłynniejszego wiersza okresu I wojny światowej Edwarda Słońskiego. Poprzez prezentację tekstów różnych epok literackich, począwszy od oświecenia poprzez romantyzm, Młodą Polskę aż po teksty z XX wieku autorzy programu pragnęli pokazać, czym dla Polaków była i jest ojczyzna oraz związany z nią szeroko pojęty patriotyzm. Ten przekrój historyczno – literacki był okazją do refleksji nad przeszłością naszego kraju, naszej tożsamości narodowej, która buduje poczucie jedności.

Na marginesie należy dodać, że organizatorzy koncertu byli zachwyceni zachowaniem naszej młodzieży, które rzeczywiście było bez zarzutu.