Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Mimo iż panują warunki, które niezbyt sprzyjają prowadzeniu działań wychowawczo-profilaktycznych, to nauczyciele podczas spotkań online podejmują wyzwania i zachęcają uczniów do zaangażowania.

 

 

Z okazji przypadającego 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji uczniowie mieli możliwość dyskutowania na tematy odmienności, inności oraz konieczności akceptacji innych. Podkreślano, że każdy człowiek zasługuje na szacunek. Wzbogacono zajęcia o projekcję filmów dostępnych dzięki wydawnictwu GWO w ramach projektu Dobrze pomyślana wychowawcza. Efektem działań były plakaty poświęcone tolerancji wykonane przez uczniów kl. 5A i 6d. Zapraszamy do galerii.