Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Instrukcja i zasady uczestnictwa w zajęciach online prowadzonych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

 

1.       Zajęcia z  zastosowaniem video konferencji odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się używanie innych aplikacji za zgodą dyrektora.

 

2.       Uczniowie logują się do aplikacji Teams, korzystając z założonych przez szkołę kont.

3.       Zaleca się, aby w lekcji uczestniczyć za pośrednictwem komputera, ponieważ na dużym ekranie lepiej będzie widać prezentowane treści. Możliwe jest także wykorzystanie telefonu bądź innego urządzenia, jakie posiada uczeń.

4.       Nie zaleca się odsłuchiwania zajęć w słuchawkach na pełnej głośności ze względu na możliwe zakłócenia.

5.       Po uruchomieniu aplikacji prosimy o zezwolenie aplikacji na dostęp do kamery oraz mikrofonu.

6.       Na początku lekcji nauczyciel sprawdza obecność przy włączonych kamerach i mikrofonach (jeśli uczeń ma problemy techniczne lub nie posiada kamerki, to rodzic powinien powiadomić o tym fakcie nauczyciela)

7.       Aby w trakcie zajęć przypadkowo nie przeszkadzać innym słuchaczom, należy mieć wyciszone mikrofony i wyłączone kamery.

8.       Jeśli kamera nie zostanie wyłączona w oknie, to przesyłany obraz będzie widoczny dla innych uczestników.

9.       Chat służy wyłącznie do porozumiewania się nauczyciela z uczniami, wysyłania linków do narzędzi, zadawania pytań do nauczyciela, zgłaszania problemów z połączeniem itp.

10.   Jeżeli uczeń zostanie wyciszony przez nauczyciela, sam nie może włączyć sobie głośnika. Może być dopuszczony do głosu wyłącznie przez nauczyciela po uprzednim zasygnalizowaniu tego nauczycielowi, poprzez włączenie opcji „Podnieś rękę”.

11.   Uczniowie do końca lekcji powinni być aktywni.

12.   Zabronione jest robienie zdjęć, rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie.

13.   Uczeń zobowiązany jest do włączenia kamery w czasie, gdy na bieżąco podczas spotkania odbywa się krótka kartkówka lub sprawdzian, a także w innej sytuacji na prośbę nauczyciela.

14.   Uczniowi nie wolno udostępniać linków spotkania osobom spoza klasy.

15.   Uczniowie, których tożsamości nie uda się potwierdzić nauczycielowi bądź nie będą się stosować do powyższych zasad, będą usuwani z lekcji.

16.   Po skończonych zajęciach nauczyciel w dzienniku elektronicznym w części „Zadania domowe” umieszcza krótki opis omawianych treści.

17.   W sytuacjach, których nie reguluje powyższy regulamin, ma zastosowanie Statut Szkoły.