Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne – rok 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne (związane z  COVID-19) w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców,  nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci, tzw. NNW Szkolne

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa. NNW Szkolne rodzic może zawrzeć indywidualnie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.  Ponieważ rada rodziców nie będzie wybierać ubezpieczenia grupowego, pozwala to na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do ich oczekiwań, preferencji i potrzeb.

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń) umożliwiający Wam zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW z 10% zniżką wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl/24077. Zakupu można dokonać w dowolnym momencie. Jednak zalecamy zakup ubezpieczenia najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020r. Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub od własnej wskazanej daty. Ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę na całym świecie przez cały rok po wykupieniu ubezpieczenia.

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące ukąszenia przez kleszcza - Łączne świadczenie do 1500 zł w każdym z wariantów. Dotyczy zwrotu kosztów wizyty lekarskiej po ukąszeniu, badań na boreliozę, antybiotykoterapii.  Zwrot na podstawie dokumentacji medycznej oraz faktury imiennej na dziecko.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia. 

Na portalu www.bezpieczny.pl/24077 Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia 

i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne,
w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci (często uczęszczających do różnych placówek i będących na innym etapie edukacji).

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

Przy zakupie ubezpieczenia w polu „5-cio cyfrowy Kod Pośrednika” należy wpisać Kod 24077 .

W przypadku kontynuacji ubezpieczenia również należy wpisać kod 24077

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z Opiekunem naszej placówki:


Patryk Gustof  Tel. 500 303 470, e-mail: pgustof@bezpieczny.pl
Kod Rabatowy Pośrednika 24077