Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

KSIĄŻKI WYPOŻYCZONE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

1. Do zwrotu zobligowani są uczniowie klas trzecich i ósmych szkoły podstawowej. Pozostali, kontynuujący naukę w naszej szkole zwracają książki we wrześniu.
2. Książki w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.
3. Uczniowie, którzy nie będą w następnym roku szkolnym uczęszczać do naszej szkoły zobowiązani są skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem poprzez sekretariat szkoły.

PODRĘCZNIKI:
1. Do zwrotu podręczników zobligowani są wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.
2. Przed oddaniem podręczników należy zapoznać się z regulaminem zwrotów umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
3. Podręczniki w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

Zwrot książek do biblioteki:
Klasy trzecie SP  książki z biblioteki oraz podręczniki zwracają wychowawcom, którzy podadzą termin oraz godziny.

Klasy ósme przynoszą książki i podręczniki do biblioteki.
Klasa 8 b zwraca książki i podręczniki 16.06.2020 ( pierwszy dzień egzaminu ).
Klasa 8 a zwraca książki i podręczniki 17.06.2020 (drugi dzień egzaminu).
Klasa 8 c zwraca książki i podręczniki 18.06.2020 (trzeci dzień egzaminu).
…………………………………………………………………………………………………


Zwroty podręczników pozostałych klas:

19.06.2020 (piątek) klasa 4a (sala 328) od 8.00 – 10.00
5a (sala 311) od.10.00-12.00
7 b (sala 355) od 9.00-11.00

22.06.2020r. (poniedziałek) klasa 5b (sala 127) od 8.00 – 10.00
5 c (sala 354) od 10.00-12.00
7 c (sala 301) od 9.00-11.00

23.06.2020r. (wtorek) klasa 5d (sala 314) od 8.00 – 10.00
6 a (sala 256) od.10.00-12.00

24.06.2020r. (środa) klasa 6 b (sala 109) od 8.00 – 10.00
6 c (sala 309) od.10.00-12.00

25.06.2020r. (czwartek) klasa 6 d (sala 253) od 8.00 – 10.00
7 a (sala 157) od 10.00-12.00