Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Organizacja zajęć w dnu 14 października

W dniu 14 października 2019r. w naszej szkole będzie obowiązywała zmieniona organizacja zajęć - ze względu na Dzień Edukacji Narodowej.
W TYM DNIU NIE MA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

 

 KLASY 1:

- dzieci przychodzą na godz. 8.00 do budynku przy ul. Kochanowskiego 55 w odświętnym stroju szkolnym

- o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste pasowanie z udziałem rodziców pierwszoklasistów, planowane zakończenie uroczystości - ok. 10.30

- o godz. 10.30 - będzie możliwość, aby dzieci zjadły obiad - w stołówce przy ul.Kochanowskiego - jeśli nie chcą skorzystać - proszę ten obiad odpisać

- po spotkaniu z wychowawcą - zakończenie uroczystości i powrót dzieci wraz z rodzicami do domu

KLASY 2 i 3:

- dzieci, które przyjdą w tym dniu do szkoły przychodzą na godz. 8.00 - do budynku przy ul. Orzeszkowej 73 - w odświętnym stroju szkolnym

- przed 9.00 - dzieci wraz z nauczycielami przejdą do budynku przy ul.Kochanowskiego 55 na uroczystość pasowania pierwszoklasistów, planowane zakończenie ok. 10.30

- o godz. 10.30 - będzie możliwość, aby dzieci zjadły obiad - w stołówce przy ul.Kochanowskiego - jeśli nie chcą skorzystać - proszę ten obiad odpisać

- po obiedzie dzieci z nauczycielami przejdą do budynku przy ul.Orzeszkowej - można dziecko odebrać również w "nowej szkole".

- w tym dniu będą zorganizowane zajęcia świetlicowe - ze względów organizacyjnych - prosimy o poinformowanie wychowawców - przez dziennik elektroniczny, które dziecko przyjdzie do szkoły i do której w niej będzie.

 

KLASY 4-8

-uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9.00 - uczniowie, którzy z różnych względów np. dojazd muszą przyjść do szkoły wcześniej będą mieli zapewnioną opiekę w świetlicy.

-o godz. 9.00 uczniowie wraz z nauczycielami przejdą do  sali gimnastycznej, gdzie nastąpi prezentacja kandydatów do samorządu szkolnego.

-ok. godz.9.30 spotkania w klasach z wychowawcami i wybory samorządu szkolnego.

-ok. godz. 10.30 spotkanie wszystkich w auli szkolnej, gdzie odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ogłoszenie wyników wyborów do samorządu szkolnego i przekazanie obowiązków.

-ok. godz. 11.30 obiad, po obiedzie uczniowie mogą  rozejść się do domów. Osoby, które ze względu na dojazd lub brak opieki muszą pozostać w szkole dłużej, będą mieć zapewnioną opiekę w świetlicy.

-jeżeli uczeń nie chce w tym dniu skorzystać z obiadu, proszę ten obiad wcześniej odpisać.