Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Zakończenie roku szkolnego

19 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego przebiegało według następującego planu:

msza święta w kościele, spotkanie w auli, przekazanie sztandaru, krótki program artystyczny, rozdanie nagród książkowych uczniom, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem. Na samym jednak początku wręczono kwiaty i podziękowania nauczycielkom, paniom mgr Jolancie Wawrzyczek oraz mgr Jadwidze Bajger, które zdecydowały się przejść na zasłużoną emeryturę. Następnie uczniowie przeszli do klas, w których wychowawcy wręczyli im świadectwa oraz przypomnieli jeszcze podstawowe zasady bezpieczeństwa … i  wakacje się rozpoczęły ( jedne z najdłuższych, bo liczące aż 72 dni).