Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Komers ósmoklasistów

17 czerwca o godz. 16.00 w szkolnej auli spotkali się ósmoklasiści, ich rodzice oraz nauczyciele na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. 

Podczas części oficjalnej zostały wręczone nagrody książkowe wyróżniającym się uczniom, przyznano też patery najlepszym absolwentom w przedmiotach humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz paterę najlepszego sportowca.

W drugiej części spotkania uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. „Krzyś Baczyński, czyli ostatni dzień w szkole. Historia ósmoklasistów w czternastu księgach wierszem”. Poszczególni nauczyciele mogli usłyszeć miłe i żartobliwe słowa na swój temat. Były również owocowe podziękowania z odpowiednimi dedykacjami dla uczących w klasach ósmych oraz kwiaty dla rodziców. Następnie uczniowie przeszli do sali gimnastycznej na poczęstunek oraz dyskotekę z profesjonalnym DJ, a niezwykle udana zabawa, w której brali udział również wychowawcy, trwała do 22.00.